Asuntomessut

Suomessa järjestetään vuosittain asuntomessut. Messut järjestää Suomen asuntomessut yhdessä vaihtuvan isäntäkunnan kanssa. Messuilla keskitytään asuntorakentamiseen ja sisustamiseen. Messujen tavoitteena on lisätä asumistietoutta ja parantaa asumisen laatua. Suomen asuntomessut markkinoivat ja pitävät yllä tapahtumaa. Messujen isäntäkunta huolehtii kaavoituksesta ja kunnallistekniikasta. Rakennuttajat toteuttavat kohteet sekä huolehtivat rahoituksesta ja esittelystä. Asuntomessut ovat hyvä markkinapaikka yhteistyökumppaneille. Yhteistyössä toimivat useat asumisen alan yritykset. Messuilla on mukana rakennus-, remontointi-, sisustus- ja viherrakentamisen yrityksiä, sekä tutkimuslaitoksia järjestöjä ja liittoja.

Asuntomessujen idea on lähtöisin lakimies Kalevi Sassilta. Hän esitti ajatuksen Suomen asuntoliitolle messujen järjestämisestä. Suomen asuntomessut osuuskunta perustettiin 1966 ja Suomen ensimmäiset asuntomessut järjestettiin Turussa vuonna 1970. Messuja on tämän jälkeen järjestetty lähes vuosittain, yhteensä 57 kertaa. Enimmillään asuntomessuilla on ollut 359 asuntoa, 59 kohdetta ja lähes 300 000 kävijää.

Asuntomessuilla tuottaja ja kuluttaja kohtaavat. Messuilla tuodaan esille toimivia ja kestäviä ratkaisuja sekä esimerkkejä alan uusimpien tutkimusten soveltamisesta käytäntöön. Asuntomessut ovat ajan hermolla. Messut ovat suunnannäyttäjä ja edelläkävijä rakentamisen ja asumisen saralla. Asuntomessut ovat joka kesäinen kansanjuhla, joka saa aina runsaasti huomiota sekä herättää keskustelua. Asuntomessut on lunastanut paikkansa suomalaisten messukulttuurissa.

2010 luvulla asuntomessut on järjestetty Kuopiossa, Kokkolassa, Tampereella, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Vantaalla, Seinäjoella, Mikkelissä, ja Porissa. Vuoden 2019 asuntomessut järjestetään Kouvolassa ja vuoden 2020 messut Tuusulassa. Asuntomessut ovat levittäytyneet hyvin laajalti ympäri Suomea.

Asuntomessuilla on vuosittain erilaisia teemoja, jotka näkyvät messuilla. Teemoja ovat olleet esimerkiksi naapurit, tulevaisuus, hyvä arki, aalto, puutarha, arjen pienet ylellisyydet, kodin pihan viherkeitaat, pohjalainen tekemisen tahto.

Suomen asuntomessut tekevät paljon taustatyötä asumisen suhteen esimerkiksi tutkimusten avulla. Messut ovat hyvin tietoisia siitä millaisia asioita suomalaiset milläkin hetkellä arvostavat ja mihin suuntaan asuminen on kehittymässä. 2017-2018 Suomen asuntomessut on tehnyt tutkimuksen, johon osallistui 1500 suomalaista ikäjakaumalla 20-75. Heiltä kysyttiin kysymyksiä asumisesta ja hyvinvoinnista. Suomen asuntomessujen järjestäjillä on hyvä ajankohtainen tietämys siitä mitä suomaiset haluavat ja mitkä asiat ovat tärkeitä heille.

Vaikka suomalaisten asumistyytyväisyys on tilastollisesti hyvällä mallilla, on messukotien asukkaiden asumistyytyväisyys vieläkin parempaa. Messukotien asukkaista 89% on tyytyväisiä asumiseensa. Tämä johtuu ehkä siitä, että naapurusto on samanhenkistä porukkaa. Ihmiset ovat tiiviisti tekemisissä toistensa kanssa jo rakentamisesta lähtien. Ihmiset kokevat yhteenkuuluvuutta ollessaan samanlaisessa tilanteessa alusta lähtien, muiden kanssa voi jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea.

Asuntomessujen suosion myötä on alettu järjestämään myös loma-asuntomessuja. Nämä messut keskittyvät nimensä mukaisesti loma-asumiseen. Loma-asuntomessut järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2000 Ähtärissä. Tämän jälkeen messut on järjestetty yhteensä 11 kertaa eri puolilla Suomea. Loma-asuntomessujen kaupunkeja ovat olleet Jämsä, Savonlinna, Kuru, Hartola, Parainen, Lieksa, Pori, Mäntyharju, Lappeenranta sekä Kalajoki.